Monitor Polski

M.P.2019.935

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.37.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Mariusz Kazimierz TCHÓRZEWSKI - w Lublinie

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Olgierd Wojciech ZIELIŃSKI - w Toruniu
3. Danuta ŻUŁAWSKA - w Lublinie

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Michał DĘBOWSKI - w Opocznie
5. Paweł DZIEDZIC - w Rzeszowie
6. Maciej Jan GAWROŃSKI - w Rzeszowie
7. Lucyna SROKA - w Rzeszowie
8. Piotr Sebastian STELMACH - w Nowym Sączu