Monitor Polski

M.P.2019.932

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2019 r. nr 1130.32.2019
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1. Jarosław Sebastian CAŁBECKI - w Bydgoszczy
2. Agnieszka DUTKIEWICZ - w Bydgoszczy
3. Magdalena KRUCZKOWSKA-BALCERZAK - w Bydgoszczy
4. Sylwia Ewa SUSKA-OBIDOWSKA - w Bydgoszczy
5. Anna TROCHANOWSKA-WOJTYCKA - w Bydgoszczy
6. Jacek Maciej WOJTYCKI - w Bydgoszczy

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Joanna Maria PIWOWARCZYK-PAWLAK - dla Łodzi-Widzewa w Łodzi