Monitor Polski

M.P.2019.931

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.31.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Grzegorz Marcin FURMANKIEWICZ -w Krośnie

2. Janusz Zygmunt KMIECIK - w Krośnie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Michał KLUSKA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

4. Tomasz Marcin PULKA -w Bolesławcu

5. Anna Agnieszka ZIĘBA - w Rzeszowie