Monitor Polski

M.P.2019.930

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.30.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1. Katarzyna KACZMARCZYK-KŁAK -w Rzeszowie
2. Józef PAWŁOWSKI -w Rzeszowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Anetta HACZYK -w Katowicach

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Barbara Anna KASPRZAK - w Tucholi
5. Monika Anna PALIŃSKA - w Ostrołęce
6. Rafał Wojciech ROGIŃSKI - w Ostrołęce