Monitor Polski

M.P.2019.921

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.25.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r." na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Krzysztof SOBIERALSKI - w Opolu

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Agnieszka Maria WITCZAK-SŁOCZYŃSKA - w Gdańsku

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Witold Andrzej CIEŚLIK - w Legnicy

4. Aneta GAJEWSKA - w Lublinie

5. Małgorzata Janina GRZELSKA - w Bydgoszczy

6. Piotr KRAWCZUK - w Legnicy

7. Anna Katarzyna PRZYBYLSKA - w Łodzi

8. Piotr TELUSIEWICZ - w Lublinie

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

9. Monika BĄDKOWSKA-GABRYK - w Słupsku

10. Monika Katarzyna JANKOWSKA - we Włocławku

11. Artur JASIŃSKI - w Gliwicach

12. Anna Maria KACZANOWICZ-SUCH - w Ostrowi Mazowieckiej

13. Maria Teresa KARWACKA - w Wejherowie

14. Beata Ewa KORNACKA - w Kaliszu

15. Marta Anna OHANOWICZ-WÓJCIK - w Opolu

16. Mirosław SKOWYRA - w Bartoszycach