Monitor Polski

M.P.2019.919

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.22.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r" na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1. Tomasz SOBIERAJ -w Szczecinie
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2. Joanna Justyna FURMANEK-ŚNITKO - w Siedlcach
3. Jan Krzysztof PAPKA - w Opolu
4. Małgorzata Alicja PRZYKUCKA -w Koszalinie
5. Piotr Paweł SZAREK - w Szczecinie
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
6. Alicja TWOREK - w Rzeszowie
7. Andrzej ZIEMIŃSKI - w Mławie