Monitor Polski

M.P.2019.918

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.21.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Diana Ewa TRZCIŃSKA - w Gdańsku

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Zbigniew CIECHANOWICZ - w Szczecinie
3. Gabriela Agnieszka HORODNICKA-STELMASZCZUK - w Szczecinie

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Justyna Maria CELIŃSKA - w Koszalinie
5. Bartłomiej GADECKI - w Olsztynie
6. Iwona NOWAK - w Olsztynie
7. Ewa Anna SPYCHAŁA - w Bydgoszczy
8. Joanna WOŁOSZYK - w Bydgoszczy

IV. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

9. Joanna BUTKIEWICZ-PASIŃSKA - w Grajewie
10. Anna Monika DUBOWSKA-KUŹNIA - Gdańsk-Południe w Gdańsku