Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2019.612

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 1130.17.2019
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Agnieszka KARŁOWICZ -w Siedlcach
2.
Małgorzata MAKARSKA - w Siedlcach
3.
Wojciech MICHALAK -w Siedlcach
4.
Robert Leonard PABIN - w Sieradzu
5.
Aneta Maria ŚWINIARSKA - w Sieradzu

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6.
Tomasz IDZIKOWSKI - w Bartoszycach
7.
Michał Adam LIPIŃSKI - w Tucholi
8.
Aleksandra MIĄSKO - w Tucholi
9.
Przemysław Adam PALKA - w Szczytnie
10.
Michał Tomasz ULKA - w Krotoszynie
11.
Dominika Anna WOJCIECHOWSKA - w Jarocinie
12.
Jacek WRÓBLEWSKI - w Oświęcimiu