Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2019.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 marca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.12.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1.
Rafał STASIKOWSKI
2.
Mirosław WINCENCIAK

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3.
Krzysztof ADAMIAK - w Białymstoku
4.
Agnieszka STANISZEWSKA-PERENC - w Rzeszowie
5.
Grażyna WOŁOSOWICZ - w Białymstoku

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

6.
Agnieszka KLUCZYŃSKA - w Suwałkach
7.
Łukasz Maciej RODATUS - w Przemyślu

IV. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

8.
Beata BIHUŃ - w Kętrzynie
9.
Agnieszka Elżbieta DUBOWIECKA - we Włodawie
10.
Dariusz IDZIKOWSKI - w Lidzbarku Warmińskim
11.
Aleksandra KRAJEWSKA - w Kamiennej Górze
12.
Agata Marta SZYKOWNY-POLIŚKIEWICZ - w Jarosławiu