Monitor Polski

M.P.2019.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.51.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
1. Piotr Adam BURY - w Myśliborzu
2. Karol Jakub CHAPIŃSKI - w Koninie
3. Łukasz Marcin HARTMAN - w Zgorzelcu
4. Barbara LACHOWSKA - w Hrubieszowie
5. Dariusz Andrzej PALUSZEK - w Zgorzelcu
6. Renata Katarzyna SZPINDA - w Hrubieszowie