Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2019.12

Akt indywidualny
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.54.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
1.
Dominika Kinga BUJAR - w Przemyślu
2.
Agnieszka JASIŃSKA - w Lesznie
3.
Joanna Ewa KOZANECKA - w Płocku
4.
Beata Jowita KSIĄDZ - w Pile