Monitor Polski

M.P.2019.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.53.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1. Arkadiusz SEMENIUK - w Płocku

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Witold Zdzisław JAKIMKO - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu