Monitor Polski

M.P.2018.1031

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.50.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Jacek Piotr Grela
2. Beata Maria Janiszewska
3. Marcin Krzysztof Krajewski
4. Małgorzata Manowska
5. Joanna Teresa Misztal-Konecka
6. Tomasz Szanciło
7. Kamil Michał Zaradkiewicz