Monitor Polski

M.P.2018.1030

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.49.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Wojciecha Aleksandra Sycha do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.