Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2018.1029 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2018.1029

Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.48.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1.
Antoni Tadeusz Bojańczyk
2.
Leszek Bosek
3.
Dariusz Czajkowski
4.
Paweł Czubik
5.
Tomasz Demendecki
6.
Marek Zbigniew Dobrowolski
7.
Paweł Sławomir Księżak
8.
Joanna Bożena Lemańska
9.
Marcin Łochowski
10.
Oktawian Dariusz Nawrot
11.
Janusz Dariusz Niczyporuk
12.
Adam Janusz Redzik
13.
Mirosław Sadowski
14.
Marek Marian Siwek
15.
Ewa Leokadia Stefańska
16.
Maria Agnieszka Szczepaniec
17.
Krzysztof Andrzej Wiak
18.
Jacek Widło
19.
Grzegorz Marian Żmij