Monitor Polski

M.P.2018.993

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.47.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:
1. Małgorzata Bednarek
2. Jan Majchrowski
3. Piotr Sławomir Niedzielak
4. Tomasz Robert Przesławski
5. Adam Grzegorz Roch
6. Adam Rafał Tomczyński
7. Ryszard Jacek Witkowski
8. Jacek Stanisław Wygoda
9. Konrad Kamil Wytrykowski
10. Paweł Antoni Zubert