Monitor Polski

M.P.2018.992

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.46.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
1. Danuta Iwona GRZELAK - w Krośnie Odrzańskim
2. Anna Maria KRAKOWCZYK - w Głogowie
3. Agnieszka Paulina PISAREK - w Choszcznie
4. Iwona SZMYDKA - w Głogowie