Monitor Polski

M.P.2018.991

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2018 r. nr 1130.45.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Bożenę ROMAN do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.