Monitor Polski

M.P.2018.823

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r. nr 1130.15.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienioną osobę do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
Konrad Łukaszewicz - w Warszawie