Monitor Polski

M.P.2018.504

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.4.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Ewa Izabela FIEDOROWICZ -w Warszawie

2. Monika Beata KRAMEK - w Warszawie

3. Wojciech Sebastian SAWCZUK - w Warszawie