Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2018.503

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 marca 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.8.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Alicję Anitę FRONCZYK do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie.