Monitor Polski

M.P.2018.502

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 marca 2018 r. nr 1130.7.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

1. Agnieszka Maria AMBROZIAK
2. Bernard CHAZAN
3. Katarzyna Alicja JAKUBOWSKA-POGORZELSKA
4. Danuta Ewa MALEC
5. Tomasz Michał PAŁDYNA
6. Anna RACHOCKA
7. Magdalena Anna SAJUR-KORDULA
8. Joanna Agnieszka WIŚNIEWSKA-SADOMSKA
9. Tomasz WOJCIECHOWSKI
10. Dorota WYBRANIEC

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

11. Marcin Tomasz BOROWIAK - w Kaliszu