Monitor Polski

M.P.2018.484

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2018 r. nr 1130.11.2018
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:
1. Teresa Danuta ZYGLEWSKA

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Tomasz Mikołaj WÓJCIK - w Bydgoszczy