Monitor Polski

M.P.2018.312

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.31.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Monika ŚWIERCZ - w Warszawie
2. Anna ZAORSKA - w Warszawie

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Łukasz GRZECHNIK - dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
4. Magdalena POKORSKA-CZAPLA - dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
5. Arkadiusz Rafał RADECKI - dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie