Monitor Polski

M.P.2018.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.2.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Dorotę DĄBEK do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.