Monitor Polski

M.P.2018.303

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.25.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Monika ŚWIERCZAK - w Poznaniu

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Agnieszka Anna DU CHATEAU - w Warszawie
3. Magdalena GAŁĄZKA - w Warszawie

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Arkadiusz Jacek SĘDEK - w Kielcach