Monitor Polski

M.P.2018.302

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.24.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Jarosław Adam ŁUCZAJ - w Warszawie
2. Anetta Mariola MAKOWSKA-HRYCYK - we Wrocławiu
3. Tomasz Dominik SAŁEK - w Warszawie
4. Gabriel WĘGRZYN - we Wrocławiu

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

5. Dorota GAMRAT-KUBECZAK - w Szczecinie