Monitor Polski

M.P.2017.665

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.15.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Izabela Monika NAJDA-OSSOWSKA

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Kamila Małgorzata PASZOWSKA-WOJNAR - we Wrocławiu

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Grzegorz BABIŃSKI - w Warszawie

4. Joanna Jadwiga BANAŚ-PALUCH - w Bielsku-Białej