Monitor Polski

M.P.2017.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.12.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Małgorzata ALEKSANDROWICZ - w Poznaniu

2. Ryszard Stanisław MARCHWICKI - w Poznaniu

3. Małgorzata Izabela WOŹNIAK-ZENDRAN - w Poznaniu

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Piotr Andrzej BŁASZAK - w Poznaniu