Monitor Polski

M.P.2017.387

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.9.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Piotr PIETRASZ

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Joanna BORKOWSKA - w Warszawie

3. Małgorzata Anna DZIEMIANOWICZ - w Białymstoku

4. Jadwiga Ewa SMOŁUCHA - w Warszawie

5. Radosław Piotr TERESIAK - w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

6. Paulina Ewa ASŁANOWICZ - w Warszawie

7. Barbara Ewa AUGUSTYNIAK - w Łodzi

8. Ewa Izabela LESZCZYŃSKA-FURTAK - w Warszawie

9. Tomasz SZANCIŁO - w Warszawie

IV. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

10. Paulina Ewa KUŹMA - w Łodzi

11. Barbara Joanna SOSZYŃSKA-STEFANOWICZ - w Łodzi

V. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

12. Paweł Franciszek CYRAN - dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

13. Joanna MALIŃSKA - w Legionowie

14. Magdalena Aneta PASTUSZKA - w Jarocinie

15. Małgorzata Halina RATAJCZAK - w Chodzieży

16. Agnieszka Ewa SKRZYPEK - w Sanoku

17. Paweł SŁAWICKI - dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie

18. Piotr Adam WĘGRZYN - dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie