Monitor Polski

M.P.2017.386

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.5.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Krzysztof ARMAŃSKI - w Kielcach

2. Aleksandra Ewa SĘDKOWSKA - we Wrocławiu

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Piotr Walenty KACZMAREK - we Wrocławiu

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Katarzyna Anna ADAMSKA - we Wrocławiu

5. Agnieszka Anna BLUJ-MIŚ - we Wrocławiu

6. Iwona Katarzyna LITWIŃSKA-PALACZ - w Olsztynie

7. Joanna Sylwia ŁUKASIŃSKA-KANTY - w Gliwicach

8. Łukasz Jan MALINOWSKI - w Gliwicach

9. Łukasz Radosław OBŁOZA - w Lublinie

10. Katarzyna Barbara PSZCZOŁA - w Lublinie

11. Łukasz Michał SADKOWSKI - w Kielcach

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

12. Joanna BILKA-PASON - w Raciborzu

13. Izabela FLUDER-CYGANEK - w Suchej Beskidzkiej

14. Sylwia Anna JAGODZIŃSKA - w Dąbrowie Górniczej

15. Klaudyna Maria KNITTER-ZALEWSKA - Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

16. Alicja Katarzyna MATUSZCZYK - dla Wrocławia-Śródmieścia

we Wrocławiu

17. Anna Elżbieta PAWŁOWSKA - w Radziejowie

18. Robert WYSOCKI - w Człuchowie