Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2017.374

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.6.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Magdalena SIENIUĆ - w Łodzi

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Bożena Bogusława LASOTA - w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Żaneta Justyna BLOMA-WOJCIECHOWSKA - w Gliwicach

4. Piotr Lucjan BOJARCZUK - w Warszawie

5. Iwona Agnieszka ROMAN-PAPKA -w Opolu

6. Grażyna Barbara SUCHECKA - w Gliwicach

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Agnieszka Joanna KOZIUTO - w Przemyślu

8. Marek OCHAL - w Otwocku

9. Ewelina Maria TRĄBKA - w Wodzisławiu Śląskim.