Monitor Polski

M.P.2017.226

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.1.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Paweł Jan GRZEGORCZYK

2. Roman TRZASKOWSKI

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

3. Tadeusz Piotr KIEŁKOWSKI - w Krakowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

4. Anna Małgorzata DANISZEWSKA - w Gdańsku

5. Hanna Maria RUCIŃSKA - w Gdańsku

6. Katarzyna Maria SCHÖNHOF-WILKANS - w Poznaniu

IV. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

7. Piotr Tadeusz BEDNARCZYK - w Warszawie

8. Halina Dorota CZAPIEWSKA - w Gdańsku

9. Artur Jacek FORNAL - w Bydgoszczy

10. Krzysztof Henryk KOCZYK - w Gdańsku

11. Eliza Katarzyna KURKOWSKA - w Warszawie

12. Karol SMAGA - w Warszawie

13. Paweł Bogusław SOLIŃSKI - w Poznaniu

14. Beata SÓJKA - w Poznaniu

15. Ewa Małgorzata SZARMACH - w Gdańsku

16. Agnieszka ŚLIWA - w Poznaniu

17. Renata TARNOWSKA - w Szczecinie

18. Grażyna WELEDA - w Poznaniu

19. Jarosław ZAWROT - w Gdańsku

V. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

20. Bartosz Wojciech KOŃCZAK - w Szczecinku

21. Agnieszka Maria ŁUGOWSKA-CHŁÓD - w Wieluniu

22. Patrycja Anna MALIK - w Tarnowskich Górach

23. Kamil Marian MAZUR-CZERNIECKI - w Międzyrzeczu

24. Paulina Elżbieta POPŁAWSKA - w Świeciu

25. Tomasz Janusz PUDO - w Chrzanowie

26. Katarzyna Krystyna PRZEPIÓRA - dla m.st. Warszawy w Warszawie

27. Justyna Katarzyna SIERUGA - w Łasku

28. Marta Magdalena TABARKIEWICZ - w Nowej Soli

29. Magdalena Maria ŻYŁA-FAGASIŃSKA - w Tarnowskich Górach