Monitor Polski

M.P.2017.225

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.2.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Andrzeja WRÓBLA do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.