Monitor Polski

M.P.2017.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.18.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 października 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Izabela Czesława KOWALSKA - w Łodzi
2. Katarzyna Jolanta SZNAJDER-PEROŃ - w Katowicach
3. Katarzyna Marta ŻÓŁTOWSKA - w Płocku

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Beata Danuta DROPEK-ŁAZUR - w Tomaszowie Lubelskim
5. Michał KIEŁB - w Gliwicach
6. Łukasz MAJ - Katowice-Wschód w Katowicach
7. Elżbieta Anna OGÓREK-KUKUŁA - w Mysłowicach
8. Agnieszka PIASTA - w Kępnie
9. Joanna Kinga SOBIERAJSKA - Katowice-Wschód w Katowicach
10. Monika SOBIERAJSKA - w Gliwicach
11. Michał WIEKIERA - w Rybniku