Monitor Polski

M.P.2017.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.20.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Grzegorz Tomasz RUDNICKI - w Warszawie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Joanna MAKARSKA - w Krakowie
3. Beata Anna NIEDZIELA-BUJAK - w Katowicach
4. Joanna Małgorzata POPCZYK-MACIOŁ - w Katowicach
5. Katarzyna Małgorzata SIUDA - w Katowicach
6. Marek Julian SYNOWSKI - w Krakowie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Zofia GLUZA - w Wałbrzychu
8. Karolina Anna GŁAZIŃSKA-IZDEBSKA - w Golubiu-Dobrzyniu
9. Elżbieta Teresa KORZYDŁO - w Nysie
10. Marta MIŁOSZ - Gdańsk-Północ w Gdańsku
11. Grzegorz Henryk PYZIŃSKI - w Legnicy
12. Aleksandra SZYCHULSKA - w Rypinie
13. Monika Małgorzata ŚLADOWSKA - w Mławie
14. Edyta Anna ŚWIĘTALSKA - w Głogowie
15. Liliana WOJCIECHOWSKA - w Świnoujściu