Monitor Polski

M.P.2016.1138

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.15.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Wojciech JAKIMOWICZ

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Maciej Sylwester KOBAK - w Rzeszowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Przemysław Sławomir BANASIK - w Gdańsku

IV. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Adam DANIEL - w Lublinie

5. Joanna Teresa MISZTAL-KONECKA - w Lublinie

V. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Urszula DŁUGOSZ - w Zgorzelcu

7. Daria Izabela KWAPISZ - Katowice-Wschód w Katowicach

8. Lidia Ewa OZIEWICZ - w Lipnie

9. Anna Katarzyna PARKA - Katowice-Wschód w Katowicach

10. Magdalena Jolanta PILCH - w Gliwicach

11. Marzena PRASKA - Katowice-Wschód w Katowicach

12. Paweł Łukasz STRUMIŃSKI - w Gliwicach