Monitor Polski

M.P.2016.924

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.13.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Krzysztof Waldemar GÓRSKI - w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Urszula DĄBROWSKA - w Warszawie

3. Agnieszka Maria JURKOWSKA-CHOCYK - w Lublinie

4. Ewa KUKIEŁKA-PRÓCHNICKA - Warszawa-Praga w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

5. Joanna Maria BŁAŻEJEWSKA - w Tucholi

6. Katarzyna CZERWIŃSKA-KORAL - Katowice-Zachód w Katowicach

7. Marta Małgorzata CZYŻ-GURBAŁA - w Bytomiu

8. Aneta Katarzyna KOŁODZIEJ - w Chorzowie

9. Izabela Anna MARCZEWSKA - w Sosnowcu

10. Katarzyna Ewelina POŁOWNIAK-BARAN - Katowice-Zachód w Katowicach