Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2016.697

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.10.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Paweł Marek MIERZEJEWSKI - w Gdańsku

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Ewa Agata GREGAJTYS - w Warszawie

3. Robert KUCZYŃSKI - we Wrocławiu

4. Dariusz MAŁKIŃSKI - w Białymstoku

5. Sławomir STEINBORN - w Gdańsku

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

6. Tomasz JÓZKOWIAK - w Poznaniu

7. Bartosz Piotr KAHSIN - w Gdańsku

8. Małgorzata Regina KOPALSKA-ĆWIK - we Wrocławiu

9. Mirosław Andrzej MAJOR - w Poznaniu

10. Adam MIKA - w Legnicy

11. Ewa MORAWSKA - w Koninie

12. Maciej NAWROCKI - w Poznaniu

13. Krzysztof Tomasz NOWICKI - we Wrocławiu

14. Agnieszka Monika PIANKOWSKA - w Gdańsku

15. Maciej Henryk ROMOTOWSKI - w Suwałkach

16. Agnieszka Joanna STASZAK - w Poznaniu

17. Joanna WIĘCKOWSKA - w Gdańsku

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

18. Tomasz BULC - w Ciechanowie

19. Agata Katarzyna GOC-GRZYWNOWICZ - w Tychach

20. Marta Julia JANKOWSKA-KUCIA - w Chorzowie

21. Joanna Aneta KOWALSKA - we Włoszczowie

22. Liliana Izabela KRUKOWSKA - w Prudniku

23. Alicja Maria RAK-WRÓBLEWSKA - w Kluczborku

24. Magdalena Kinga RYDEL-WOŁPIUK - w Oświęcimiu

25. Anastazja USTJANICZ-DUBIEL - w Jaworznie

26. Marek WOLIŃSKI - w Chełmie