Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2016.276

Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.2.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:
1.
Hieronim SĘK
II.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2.
Andrzej BAUZA - w Bydgoszczy
3.
Joanna Katarzyna CYGANEK - w Bydgoszczy
4.
Rafał JERKA - w Olsztynie
5.
Rafał Iwo KUBICKI - w Olsztynie
6.
Piotr MARCINIAK - w Poznaniu
7.
Tomasz Krzysztof MUCHA - w Rzeszowie
8.
Olga Joanna RYBUS - w Olsztynie
9.
Małgorzata Grażyna SEROCKA - we Włocławku
III.
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
10.
Agnieszka Małgorzata ADAMCZEWSKA - w Zgierzu
11.
Małgorzata BANASZEWSKA - w Szczytnie
12.
Łukasz BILIŃSKI - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

13.
Małgorzata CZEREDYS-WÓJTOWICZ - w Zgorzelcu
14.
Anna GURTOWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

15.
Beata IŁOWSKA-NAPIÓRKOWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

16.
Mariusz JAKUBIAK - w Zgorzelcu
17.
Bartosz KASIELSKI - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
18.
Jędrzej KONDEK - dla m.st. Warszawy w Warszawie
19.
Piotr Rafał ŁOSOŚ - w Gnieźnie
20.
Szymon ŁUKASIEWICZ - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

21.
Witold Filip MARWEG - w Olsztynie
22.
Robert OSTATEK - w Wyszkowie
23.
Gabriela Małgorzata PERCZAK - w Gliwicach
24.
Ilona Maria PIŃKOWSKA - w Pułtusku
25.
Adam Mateusz PRUSZYŃSKI - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie