Monitor Polski

M.P.2016.276

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.2.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:
1. Hieronim SĘK
II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2. Andrzej BAUZA - w Bydgoszczy
3. Joanna Katarzyna CYGANEK - w Bydgoszczy
4. Rafał JERKA - w Olsztynie
5. Rafał Iwo KUBICKI - w Olsztynie
6. Piotr MARCINIAK - w Poznaniu
7. Tomasz Krzysztof MUCHA - w Rzeszowie
8. Olga Joanna RYBUS - w Olsztynie
9. Małgorzata Grażyna SEROCKA - we Włocławku
III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
10. Agnieszka Małgorzata ADAMCZEWSKA - w Zgierzu
11. Małgorzata BANASZEWSKA - w Szczytnie
12. Łukasz BILIŃSKI - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

13. Małgorzata CZEREDYS-WÓJTOWICZ - w Zgorzelcu
14. Anna GURTOWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

15. Beata IŁOWSKA-NAPIÓRKOWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

16. Mariusz JAKUBIAK - w Zgorzelcu
17. Bartosz KASIELSKI - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
18. Jędrzej KONDEK - dla m.st. Warszawy w Warszawie
19. Piotr Rafał ŁOSOŚ - w Gnieźnie
20. Szymon ŁUKASIEWICZ - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

21. Witold Filip MARWEG - w Olsztynie
22. Robert OSTATEK - w Wyszkowie
23. Gabriela Małgorzata PERCZAK - w Gliwicach
24. Ilona Maria PIŃKOWSKA - w Pułtusku
25. Adam Mateusz PRUSZYŃSKI - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie