Monitor Polski

M.P.2016.267

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.3.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Piotr PRUSINOWSKI

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Grażyna KRAMARSKA - w Warszawie
3. Marcin ŁOCHOWSKI - w Warszawie
4. Jolanta Anna PYŹLAK - w Warszawie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Joanna CZERNECKA - w Krakowie
6. Katarzyna Maria GAJEWSKA - w Krakowie
7. Honorata Marta PALUCH - w Krakowie