Monitor Polski

M.P.2015.800

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.10.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Bartosz Adam WOJCIECHOWSKI

II.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Katarzyna Renata SOKOŁOWSKA - w Szczecinie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Alicja Helena PODLEWSKA - w Gdańsku

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Grzegorz Leszek DYRGA - w Krakowie
5. Jolanta GELNER - w Gdańsku
6. Remigiusz Paweł PAWŁOWSKI - Warszawa-Praga w Warszawie
7. Barbara Renata ZAWIERZYŃSKA-WACH - w Krakowie

V.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

8. Marcin DUDZIK - w Przemyślu
9. Anna Magdalena DUK-MAJEWSKA - w Mińsku Mazowieckim
10. Katarzyna GÓRALCZYK - w Gliwicach
11. Aleksandra JANCZURA - w Świnoujściu
12. Aleksandra Apolonia KASZA-GRABOWSKA - w Bytomiu
13. Edyta Maria KAWULOK - w Cieszynie
14. Katarzyna Iwona KAZUŁA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
15. Marek KOLASA - w Wieluniu
16. Milena Maria KOWALCZYK - w Mińsku Mazowieckim
17. Tomasz MALICKI - Poznań-Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu

18. Anna Izabela OWCZAREK - w Przysusze
19. Aneta SOBOLEWSKA-ŻUKIEL - Poznań-Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu

20. Joanna Ryszarda SUCHECKA - Szczecin-Prawobrzeże i Zachód

w Szczecinie

21. Wojciech SUDNIK - Poznań-Grunwald i Jeżyce

w Poznaniu

22. Jacek TARGOŃSKI - w Świnoujściu