Monitor Polski

M.P.2015.597

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.9.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego

1. Bożena LICHOTA - w Krakowie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego

2. Magdalena Dagmara ANTOSIEWICZ - w Warszawie
3. Iwona FALKOWSKA - w Warszawie
4. Marek Józef GRODZKI - Warszawa-Praga w Warszawie
5. Jerzy Andrzej KIPER - w Warszawie
6. Iwona Beata KONOPKA - w Warszawie
7. Jarosław Adam ŁUCZAJ - w Radomiu
8. Małgorzata MIKOS-BEDNARZ - w Ostrołęce
9. Michał Jan PIOTROWSKI - w Warszawie
10. Joanna PRZETOCKA - w Lublinie
11. Grzegorz RUDY - w Koszalinie
12. Joanna Maria RUSIŃSKA - w Toruniu
13. Karol Tomasz SKOCKI - w Koninie
14. Daniel Stefan STRZELECKI - w Jeleniej Górze

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego

15. Aleksandra JAMRÓZ - w Białymstoku
16. Magdalena MATWIEJ - w Kołobrzegu
17. Monika MICHALSKA - w Bydgoszczy
18. Emilia PODGAJECKA-CILULKO - w Białymstoku
19. Łukasz RYBUS - w Kętrzynie

IV.

 na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego

20. Zbigniew Jan SŁOMIŃSKI - w Poznaniu