Monitor Polski

M.P.2015.591

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2015 r.

nr 1130.8.2015

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

(M.P. z dnia 10 lipca 2015 r.)

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

1. Jolanta Ewa STRUMIŁŁO - w Olsztynie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego

2. Grzegorz Sławomir CHMIEL - w Warszawie
3. Jarema Walerian CZAPLA - w Katowicach
4. Ewa Katarzyna JOŃCZYK - w Warszawie
5. Krzysztof Marek LISEK - w Krakowie
6. Magdalena ŚLIWIŃSKA-STĘPIEŃ - w Warszawie
7. Monika WŁODARCZYK - w Warszawie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego

8. Magdalena DOLIŃSKA - w Sieradzu
9. Monika JASZCZUK-ORZYŁOWSKA - w Siedlcach
10. Joanna Halina RACZKOWSKA - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie