Monitor Polski

M.P.2015.288

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.2.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Jolanta Grażyna FRAŃCZAK

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Małgorzata Marta PASEK - w Lublinie
3. Grzegorz Cezary WĄTROBA - w Katowicach
4. Sławomir WLAZŁO - w Łodzi

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Agnieszka Anna BOCZEK - w Łodzi
6. Mariusz Wojciech HANUS - w Krośnie
7. Renata JAGURA - w Łodzi
8. Monika Małgorzata LEWANDOWSKA - w Płocku
9. Monika OBRĘBSKA - w Ostrołęce
10. Małgorzata SAJDA - w Łodzi
11. Paweł Stanisław SYDOR - w Łodzi

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

12. Maria Anna CHMIELARCZYK-CHOJNOWSKA - dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
13. Marcin Mariusz CZAPNIK - dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
14. Anna CZERWIŃSKA - w Grudziądzu
15. Bogumiła DZIĘCIOŁOWSKA - w Grudziądzu
16. Joanna Katarzyna KAPICA - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
17. Agnieszka LUBIŃSKA - w Grudziądzu
18. Igor Mateusz ZDUŃSKI - w Świeciu