Monitor Polski

M.P.2015.226

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 stycznia 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.1.2015

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

1. Jarosław Piotr SZULC - w Bydgoszczy

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego

2. Jakub Waldemar RUSIŃSKI - w Gdańsku
3. Małgorzata Danuta ZWIERZYŃSKA - w Gdańsku

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego

4. Katarzyna Anna KAMIŃSKA-KRAWCZYK - w Łodzi
5. Beata KOTYK - w Poznaniu
6. Renata Ewa LEWICKA - w Łodzi
7. Jarosław MARCZEWSKI - w Poznaniu
8. Bożena Teresa PRZYSADA - w Rzeszowie
9. Anna Eliza ROMAŃSKA - w Rzeszowie

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego

10. Izabela CHŁOPECKA - w Chełmnie
11. Marcin Tomasz CZACHURA - dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
12. Andrzej Krzysztof DĄBEK - dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
13. Wojciech Tadeusz DRABINA - w Jastrzębiu-Zdroju
14. Karol DRYJAŃSKI - w Koninie
15. Ludmiła Małgorzata DULKA-TWAROGOWSKA - w Chełmnie
16. Iwona GIERULA - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
17. Joanna Agnieszka GRZEMPKA - w Toruniu
18. Agnieszka Maria KNADE-PLASKACZ - w Chełmnie
19. Aneta KOZŁOWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
20. Maciej Piotr KUR - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
21. Monika MAKOWSKA - dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie
22. Natalia Maria MASZKIEWICZ - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
23. Robert Paweł SEWERYN - w Chorzowie
24. Olga Luiza SIELCZAK-PRZĄDKA - dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie
25. Anna Marta TĘCZA-PACIOREK - w Wałbrzychu
26. Joanna Barbara WIECZOREK-NOWAK - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie