Monitor Polski

M.P.2013.999

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2013 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-16-2013

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Grzegorz MACIEJOWSKI - w Rzeszowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Andrzej Paweł BRONISZ - w Chełmie

3. Michał Przemysław FIJAŁKOWSKI - Katowice-Zachód w Katowicach

4. Małgorzata LEWANDOWSKA - w Starogardzie Gdańskim

5. Wojciech MAGRYTA - w Starogardzie Gdańskim

6. Monika Justyna OBŁOZA - w Puławach