Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2012.740

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-11-2012

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1.
Krzysztof Mirosław STARYK

II.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2.
Nina Ewa PÓŁTORAK - w Krakowie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3.
Beata Maria FENSKA-PACIOREK - w Gdańsku

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4.
Joanna Elżbieta BITNER - w Warszawie
5.
Agnieszka JAROSZ - w Warszawie
6.
Tomasz Bartosz KOBUS - w Warszawie
7.
Bożena Bogusława LASOTA - w Warszawie
8.
Agnieszka RAFAŁKO - w Warszawie
9.
Ewa Marta TALARCZYK - w Warszawie