Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2010.53.724

Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-11-2010

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Anna Maria JAROSZ - w Poznaniu

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Małgorzata JARZĄBEK - Warszawa-Praga w Warszawie

3. Jacek MATUSIK - Warszawa-Praga w Warszawie

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Dorota Paulina BARGIEL-MAŁACHOWSKA - w Jaworze

5. Mariusz DĄBROWSKI - w Sierpcu

6. Alicja MAZURKIEWICZ - w Wałczu

7. Irena MINKISIEWICZ - w Kędzierzynie-Koźlu

8. Łukasz Grzegorz SOZAŃSKI - we Wschowie

9. Katarzyna Anna STEFFEK - w Bielsku-Białej

10. Joanna ZAWROTNIAK - w Żaganiu