Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2010.53.723

Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2010 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-10-10

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Pana Rafała KUBIAKA do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.